รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2566

    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสถานีวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

จำนวน 1 อัตรา ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ถึงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ งานบริหารสารสนเทศ บุคคล และแผนงาน ชั้น 2

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 

(ตามประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 063/2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

กรุณาคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
Calendar