รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2566

    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบัญชีหรือการเงิน

   ผู้ประกาศข่าว ปาริฉัตร ฉิมพลี

    ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๑ อัตรา เลขที่ตำแหน่ง ๑๐๘-๒๕๔๕ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาการเงิน 

     โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัครงาน ดังนี้ 
     ---> ประกาศรับสมัครงาน   
     ---> ใบสมัครงาน

     หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๔
ในวันและเวลาราชการ
Calendar