รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2566

    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา

   ผู้ประกาศข่าว กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา (วุฒิ ป.เอก สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) ปิดรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 รายละเอียดคลิก
Calendar