รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2566

    คณะอัญมณี รับสมัครอาจารย์ สาขาออกแบบฯ

   ผู้ประกาศข่าว สวรรยา สีหะวงศ์

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๒๖๐-๒๕๔๗ สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะอัญมณี จำนวน ๑ อัตรา

วุฒิการศึกษา

วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก ด้านศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หรือสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ หรือสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น หรือด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

 


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
--->>> ใบสมัครงาน
Calendar