รับสมัครงาน

เมษายน 2566

    รับสมัคร ผู้อำนวยการกองกลาง

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น

ผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักงานอธิการบดี


===>> คลิก  ดูรายละเอียดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการรับสมัครคัดเลือกได้ที่นี่!!


Calendar