รับสมัครงาน

มีนาคม 2566

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1316-2561 สังกัดสำนักงานการศึกษา

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1316-2561 สังกัดสำนักงานการศึกษา

เอกสารเพิ่มเติม

ใบสมัครคัดเลือก

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 14 กันยายน พ.ศ. 2566 ภายในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2731 ในวันและเวลาทำการ

 
Calendar