รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1465-2565 สังกัดสำนักงานการศึกษา

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1465-2565 สังกัดสำนักงานการศึกษา

เอกสารการรับสมัคร

ใบสมัครคัดเลือก

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ภายในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2731 ในวันและเวลาทำการ

 
Calendar