กิจกรรม

พฤษภาคม 2566

    ม.บูรพา จับมือ University of Porto ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ม.บูรพา จับมือ University of Porto

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ

*****************************************************************

 

โ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับ University of Porto ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส จัดประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา
โณ๏ธ โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการระบบการศึกษาที่เชื่อมโยงกันระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย ให้มีความสอดคล้องและมีความเกี่ยวเนื่องกันตามพันธกิจทางวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นหนึ่งในผู้นำด้านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศอาเซียนและระบบ เครือข่ายการศึกษาอย่างเข้มแข็ง อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธมิตรที่ดีและผลงานทางการศึกษาที่มีคุณภาพระดับนานาชาติเป็นที่ยอมรับสู่ระดับสากลอีกด้วย
โถ๏ธ การจัดประชุมข้างต้นนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวลัย เกวะระ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมต้อนรับ Rector, Professor António de Sousa Pereira, Vice-Rector for International Relations, Professor Joana Carvalho, U.Porto´s Head of Administration, João Carlos Ribeiro, Full Professor Anake Kijjoa, School of Medicineand Biomedical Sciences, U.Porto และ Governance Support |Rector’s Office, Ana Miguel ผู้บริหารของ University of Porto ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส
โฉ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมต้อนรับพร้อมทั้งได้กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ และเป็นประธานเปิดเวทีการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองมหาวิทยาลัย
(ภาพ: นายสมบัติ นุชประเสริฐ งานประชาสัมพ้นธ์ กองกลาง ม.บูรพา)
ท่านสามารถดาวน์โหลดภาพเพิ่มได้ที่ https://burapha-my.sharepoint.com/.../Eh...

 
Calendar