รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

เมษายน 2566

    คณะบริหารธุรกิจ BBS รับสมัครนิสิตปริญญาโทปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566

   ผู้ประกาศข่าว รสรินทร์ ธงชัย

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha Business School: BBS)

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566

 

รอบที่ 2: 23 ม.ค. - 18 เม.ย. 2566
รอบที่ 3: 28 เม.ย. - 23 พ.ค. 2566


>click< รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
>click< สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

 

รายละเอียดหลักสูตร
1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
2. การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (MM in ITM)
3. บัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc.)
4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (Ph.D. in Management)

 

สอบถามเพิ่มเติม 

Line: @bbsbuu (https://lin.ee/RuMqq5n)

โทร. 038 102397 

 
Calendar