รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

พฤศจิกายน 2565

    มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

   ผู้ประกาศข่าว พรจันทร์ โพธินาค

 

ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

 
Calendar