จัดซื้อจัดจ้าง

News

เมษายน 2567
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องทดสอบดัชนีกำลังของหินฯ ดังเอกสารแนบ


มีนาคม 2567
    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คณะเทคโนโลยีทางทะเล
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับเทียบอัตราการไหลของอากาศ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3 ชุด


มีนาคม 2567
    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คณะอัญมณี
    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


กุมภาพันธ์ 2567
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


มกราคม 2567
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์


มกราคม 2567
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


พฤศจิกายน 2566
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์


ตุลาคม 2566
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4


ตุลาคม 2566
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด คณะสาธารณสุขศาสตร์


กันยายน 2566
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์


กรกฎาคม 2566
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ ๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์


มิถุนายน 2566
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างรื้อกระเบื้องและปูกระเบื้องใหม่ห้องเรียน117A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2566
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อกระเบื้องใหม่ห้องเรียน 117A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์Newsletter


Calendar