จัดซื้อจัดจ้าง

News

พฤษภาคม 2561
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อของที่ระลึก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะฯ
    ประกาศผลผู้ชนะเช่าเครื่องเสียงงานบันเทิง เพื่อใช้ในงานแต่งงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 1.8 ลิตร จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าคู่มือสำหรับเยาวชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุหมึกพิมพ์เลเซอร์สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุสำหรับประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ V-18 Control Wire 300 cm จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าบริการสลายนิ่ว จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักพรมห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ CANNULATED LAG SCREW : D 3MM, L 26MM จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธรเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา สำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ตามระยะการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ตามระยะการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าห้องประชุมรวมอุปกรณ์ จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างจัดทำเล่มส่งพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างจัดทำเอกสารสรุปโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาหลอดไฟ Philips PAR30 75W 220V โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาหลอดไฟสปอร์ตไลท์ 1500W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้ห้องประชุมใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมคอนโทรลปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด ๒๔ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน ๑,๒๐๐ แผ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมตู้เย็น ขนาดความจุ ๑๔.๗ คิว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี จำนวน 107 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองน้ำตาลสำหรับใส่กระดาษคำตอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อแบตเตอรี่ Notebook Dell Vostro v131 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Gem GluBran Tiss2, 0.25 ml จำนวน 20 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนิสิต 3
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลินทร์โดยเทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทำสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย จักรยานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกีฬากอล์ฟ เสื้อคอปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุุ จำนวน ๗ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ผงกรอง จำนวน ๖ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุุ จำนวน ๖ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๙ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาน้ำดื่มสำหรับงานสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำคู่มือประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๑๒ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาจักรยานเพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำอุปกรณ์ประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อตลับหมึกโทรเนอร์ HP LaserJet Pro 200 color จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำป้ายแบนเนอร์ ขนาด 1X3 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 6 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เหล็กสำหรับเก็บวัสดุสารเคมี จำนวน 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างทำสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน 2,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพัดลมหอพัก 50ปีเทา-ทอง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพัดลมหอพักเทา-ทอง ๒
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อคอยเย็นระบบชิลเลอร์ ขนาด ๓๐๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๖ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบ Multi-detection จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศเรียกเสนอราคาจำนวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุนักเรียน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ A4 80g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประการผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำโปสเตอร์ แบบ Rollup โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างซ่อมเครื่องแม่ข่ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร และจัดทำเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะโลจิสติกส์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ IMPRA ePTFE Vascular Graft โStraight Venafloโ 6mm x 40cm จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ15.5 FRx28CM 11 Titan HD Catheter Set จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ RADIFO GUIDE WIRE M 0.035x260CM ANGLE-N จำนวน 5 ชิ้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ HEMOSTAR 14.5F 19CM STRAIGHT STD KIT จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจ Micro Bilirubin จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ฟ้าทะลายโจร 400 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำเนาคู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการอยู่ค่ายพักแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่วางเครื่องถ่ายเอกสาร
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซื้อหนังสือ
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์หอพักหญิง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๒๓ เครื่อง
    ประกาศเช่าสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน-เย็น และอาหารว่าง ร้านกาแฟ
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างจัดทำ Ads โฆษณา ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าบริการสลายนิ่ว ESWL โจำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ จำนวน 13 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ สำหรับผ่าตัดตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ One Step Anti-TP Strip 50 Tests จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ 1.5 ml Microcentrifuge Tube, Molecular Grade sterile 500 pcsbag จำนวน 8 bag โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Glove Disposible ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค เบอร์ S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอร์รี่เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุชุดสารเคมีเพื่อการทดลองกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมที่ ๑ และ กิจกรรมที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุหมึกพิมพ์เลเซอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุหมึกแฟกซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเอกสารประกอบการอบรม เล่ม ๑ และ เล่ม ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาและทำรูปเล่มเอกสารประกอบการเรียน และซื้อชุดทำโคมไฟเกาหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องภาควิชาบัณฑิตศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้ตีฆ้องวงใหญ่หนังควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือปฏิบัติการสอนและแบบประเมินนิสิตปฏิบัติการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดอาหารแห้งสำหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุสำหรับประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ขนะการเสนอการราคาวัตถุดิบและวัสดุใช้ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค เทอม 2 ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซักผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดปาก จัดจ้างล้างอัดฉีดรถยนต์
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊อสพับ 4x4 นิ้ว
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Pulse Oximeter
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ non woven 60x60 และ 75x75 cm
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุดดูดเสมหะชนิดติดผนังฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊อสพับ 4x4 นิ้ว ปลอดเชื้อ และไม้มันสำลี size L


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพัก ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายชื่อ, สายคล้องคอ และปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเบญจรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์ผังโครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสาร สำหรับอาหารเช้าและอาหารพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำนามบัตรผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตราปั๊ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อน้ำมันดีเซลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อหลอดไฟฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Silodosin 4 mg tablet จำนวน 500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine vro cell จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Montelukast 5 mg chewable tablet จำนวน 600 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Doxazosin 4 mg prolonged-release tablet จำนวน 500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Iodixanol 320 mg1 ml solution for injection 50 mg จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diacerein 50 mg Capsule จำนวน 650 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bortezomib 1 mg powder for solution for injection จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin 40 mg Tablet จำนวน 650 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นเก็บรักษายา จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็น
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ sterigate steam intergrater
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ CIRRUS Hip Set จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊อสพับ 2x2 นิ้ว 3x3 นิ้ว และสำลีก้อน 0.35 กรัม


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาซักผ้าเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงงานซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 งาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า วัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตสาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าบริการสลายนิ่ว จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ EQUISTREAM PRELOADED STYLET 14.5Fr 19 cm จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Bactec Plus AerobicF Vial 50Box จำนวน 8 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างซ่อมเครื่องปั๊มดูดตัวอย่างอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Nagahara Phaco Chopper 60 องศา จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Utrata Capsulorhexis Forceps angled, Sharp tips, 10.5 cm จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Enoxaparin sodium 60 mg0.6 mL solution for injection 0.6 mL prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Zipwire Guide Wire 0.035'150 cm จำนวน 10 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับสวนท่อปัสสาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Micro ear forceps, oval , curve up, very delicate จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Micro scissors by Bellucci, delicate, straight จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Impress Peripheral Diagnostic Catheters จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ QUICK CHASER INFLUENZA AB With Flexible nasopharyngeal swab จำนวน 30 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออ๊อกซิเจนชนิดท่อขนาด 0.7 คิว พร้อมอุปกรณ์วัดแรงดันท่อ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อแผ่นรองนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 2 แผ่น
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 3 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุใช้กับเครื่องช่วยหายใจ 4 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์3 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อชุดวัดอัตราการไหลของอ๊อกซิเจน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครภัณฑ์หอพักหญิง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุง และจัดจ้างปั๊มกุญแจ จัดจ้างล้างรถ
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายชื่อบุคลากร ป้ายโรงจอดรถ [download]
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งพื้นบริเวณที่อาบน้ำพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารห้ามเลือดเซอร์จิโฟล์วิธธรอมบิน 8 ml จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding คณะพยาบาลศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น nail รวมสกรู จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Connecting Tube 6MM x 10FT จำนวน 250 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ANGIOGRAPHY SET จำนวน 10 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Pe-Ha-luron F1.8 Sodium hyarulonate size 1.0 ml จำนวน 20 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ EQUISTREAM PRELOADED STYLET 14.5Fr 19 cm จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ IMPRA ePTFE Vascular Graft โFlex Carbofloโ 7mm x 80cm จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือดล้างไต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างซ่อมรถตู้ นค-๕๙๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างซ่อมรถตู้ นง-๔๒๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ATTEST B.I. 1 Box จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Quick Preg Urine strip 5.0 mm. 100โs กล่อง จำนวน 6 set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Fecal Occult blood FOB; 25 test จำนวน 10 kit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Methamphetaminc Card 1000mg; 40 testkit โBiolineโ จำนวน 10 kit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายชื่อบุคลากร ป้ายโรงจอดรถ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โVTECHโ Stool Container 40 ml. Gray with spoon 1000 pcs. จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บานเปิดอะครีลิค จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP M1536mfp โดยวิธีเฉพาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera TK174 โดยวิธรเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ HP Laserjet M506dn โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เช่ารถนั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600ซีซี จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแผ่นเก็บตัวอย่างเลือดสำหรับตรวจค่าความเข้มข้น ฮีโมโกลบินในเลือด จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์กลุ่ม MOLECULAR ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์รายการสารละลายหรือรีเอเจนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์กลุ่มรายการ PATOLOGY..ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Tamoxifen 20 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน หอพักเทา-ทอง ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา และภาควิชานิติศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 10 แบับที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนชุดยางปัดน้ำฝนหน้า L-R, กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และวาล์วปั๊มหัวฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบดีไซน์และจัดทำข้อมูลทำเนียบบัณฑิต CD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุโครงการฝึกภาคสนามอนามัยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างทำป้ายไวนิลสื่อความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างทำรูปเล่มสรุปเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างเหมาบริการรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างเหมาดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อ Sandisk Extreme Pro microSD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์และสลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเติมรถจักรยานยนต์ [download]
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาผ้าปูที่นอน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผ้าปูที่นอน
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม สี จำนวน 30 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทปพิมพ์อักษร 15 มม. ดำเขียว จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน่วยความจำหลัก ขนาด8GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักรีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 จอ
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผู้ปฏิบัติหน้าที่ งานบริหาร งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผู้ปฏิบัติหน้าที่ งานบริหาร บริการวิชาการ สำนักงานคณบดี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง


เมษายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศราคากลางจัดซื้อตำราเรียน จำนวน 179 รายการ
    ประกาศผู้ชนะ การจ้างเหมารถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้ออเพลิงประจำเดือน พ.ค. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออ๊อกซิเจนขนาด 0.7 คิว


เมษายน 2561
    ประกาศผู้ชนะ เดือน มี.ค. -1
    ประกาศผู้ชนะ เดือน มี.ค. -2
    ประกาศผู้ชนะ เดือน มี.ค. -3
    ประกาศผู้ชนะ เดือน เมย. -1


เมษายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สหุงต้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษการ์ด สก๊อตเทป และปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายชื่อ สายคล้องคอ และปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเบญจรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษการ์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ภาควิชาวิจัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อกระดาษ,ปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเคลือบผิวตัวอย่างให้นำไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อน้ำดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อตลับผงหมึก HP CE255Xฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา INVASIVE PRESSURE TRANSDUCER โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน สำหรับจัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานไปแสดงในงานประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี ๒๕๖๑
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโปสเตอร์นิทรรศการ สำหรับจัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานไปแสดงในงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๑


เมษายน 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดอาหารแห้งสำหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษชำระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 2 โครงการวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 3 โครงการวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้สด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดทำซุ้มและตกแต่งสถานที่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บข้อมูลงานวิจัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง การจัดซื้อกระดาษชำระ จำนวน 150 ลัง


เมษายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น อัดลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพวงหรีดดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษโปสเตอร์แข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดโน๊ต,กระดาษลัง,กระดาษสีสองหน้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องแต่งกาย โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปริ้นเอกสาร โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำวารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์สี HP CE401 สีฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างหลังคาอาคารสโมสรนิสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา แถบตรวจน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา สำลีม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุกลุ่ม ๑ กลุ่มย่อย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุกลุ่ม ๑ กลุ่มย่อย ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุกลุ่ม ๑ กลุ่ม ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุกลุ่ม ๑ กลุ่มย่อย ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุกลุ่ม ๑ กลุ่มย่อย ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุกลุ่ม ๒ กลุ่มย่อย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุกลุ่ม ๒ กลุ่มย่อย ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุกลุ่ม ๒ กลุ่มย่อย ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุกลุ่ม ๒ กลุ่มย่อย ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุกลุ่ม ๒ กลุ่มย่อย ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุโครงการเสริมสร้างเครือข่ายนิสิตและบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุหมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแผ่นโลหะและสกรูสำหรับศัลยกรรมกระดูก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์พยุงข้อไหล่ อัลตร้าสลิง III M จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับการตรวจวิเคราะห์จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะจ้างเปลี่ยนลวดสลิงลวดขับลิฟต์และลวดสลิงกัฟเวอเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อของที่ระลึกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ค่าของที่ระลึก 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบ Multi - detection จำนวน ๑ ชุด


เมษายน 2561
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อหมึกพิมพ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขันดอกไม้ พานดอกไม้ และน้ำอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2561
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานปรับปรุงซ่อมแซมรอยรั่วอาคารหอประชุมธำรง บัวศรี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถตู้ปรับอากาศ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแท่นชาร์ต สำหรับวิทยุสื่อสาร
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องสแกนลายนิ้วมือสำหรับห้องทำข้อสอบ
    จัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ


เมษายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ FiberWire, 45.7cm wTapered Needle, 17.9mm จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกเปลี่ยนข้อเข่า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารสี - ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2561
    ประกาศผผู้ชนะเสนอราคาอาหารสดแห้งสำหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเปลี่ยนอะไหล่ลวดสลิงและลวดสลิงกัฟเวอเนอร์ ของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อเปลี่ยนอ่างอาบน้ำห้องพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม


เมษายน 2561
    ประกาศผลผู้ชนะซื้อป้ายแขวนประตูห้องพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ประกอบอาหารเช้าและอาหารพนักงาน งานจัดเลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพัก ห้อง ๓๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าบริการสลายนิ่ว ESWL โจำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2561
    ประกาศผู้ชนะอาหารสดอาหารแห้ง สำหรับอาหารเช้าและอาหารพนักงาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาตู้ชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้เสนอราคาซื้อน้ำพร้อมถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูภายในหอพักนิสิตแพทย์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารสี - ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2561
    จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถตู้ปรับอากาศ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถตู้ปรับอากาศ
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่


มีนาคม 2561
    ประกาศผู้ชนการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน 7 วัน


มีนาคม 2561
    จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖
    ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖
    ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖
    ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖


มีนาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้บานเปิดอะครีลิค จำนวน ๔ ตู้


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะพยาบาลศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ O2 Sensor จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2560
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทัศนศึกษาโครงการ Class Project and Secondary Excursion or Overseas Field Trips M.6


ธันวาคม 2560
    ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


พฤศจิกายน 2560
    สมัครสมาชิกฐานข้อมูล Ebook Acces Medicine


ตุลาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ


ตุลาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib


กันยายน 2560
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


สิงหาคม 2560
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ บริการถ่ายเอกสาร


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโต๊ะพับขาคู่แบบโค้ง ขนาด 60 x 150 x 75 ซม.
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เปลี่ยนนาฬิกาเป็นโลโก้ตรามหาวิทยาลัยบูรพา อาคารเทียนทอง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โต๊ะ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กระดาษ A 4 หมึกปริ๊นเตอร์ คีบอร์ดและเม้าส์ไร้สาย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ รอบลานเอนกประสงค์และหน้าอาคารเทียนทอง


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    ตกลงราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ ทรัพย์สิน และจัดการจราจรของผู้ว่าจ้าง ตลอดจนดูแลทรัพย์สินของนักเรียน นิสิตและบุคลากร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาโค้งและเพดานดาดฟ้า อาคารเทียนทอง


สิงหาคม 2560
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หอพักนิสิตชายและหอพักนิสิตหญิง วิทยาเขตสระแก้ว


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ บำรุงรักษาไฟรายทาง พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง
    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


กรกฎาคม 2560
    ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 12 เครื่อง


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา


ตุลาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตสระแก้วNewsletter


Calendar