จัดซื้อจัดจ้าง

News

มีนาคม 2561
    ประกาศประกวดราคาและเอกสารการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องอาหาร
    ประกาศตำราเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าสถานที่จัดบูธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน ๗ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะโลจิสติกส์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะโลจิสติกส์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันรถมอไชต์พ่วงข้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการล้างรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกและจ้างเหมารถยนต์ รถตู้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย จำนวน 2 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อเสื้อยืดสกรีน หน้า - หลัง จำนวนน 2,132 ตัว


มีนาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดโครงการสัมนาและศึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือรุ่น ประจำปีการศึกษา 2560
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดการซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point จำนวน 6 ตัว
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้อง อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพร้อมติดตั้งฝาท่อเหล็กระบายน้ำทิ้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน English Summer Camp for LIP


มีนาคม 2561
    ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถบัสและรถยนต์ผู้บริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประจำศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เหล็กสำหรับเก็บวัสดุสารเคมี จำนวน 10 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อเครื่องคิดเลขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin 40 mg Tablet จำนวน 650 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2561
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจ้างซ่อมแซมระบบสายเคเบิลโทรศัพท์คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมเครื่องปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมเครื่องปั๊มดูดตัวอย่างอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมเครื่องปั๊มดูดตัวอย่างอากาศ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
    ราคากลางโครงการ Innovation Hubs ครั้งที่ ๒
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าสะพายข้าง จำนวน ๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อกาวน์และรองเท้าสำหรับห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP85A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera TK174 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2561
    ประกาศผลชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet P3005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะ การจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อหมึกพิมพ์ฯ จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานInnovation ครั้งที่2
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2561
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อพลาสติกติดผนัง จำนวน ๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์งานหนังสือวารสารวิชาการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวงดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อของที่ระลึกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างซักผ้าห่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างทำป้ายไวนิลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อผงหมึกสีดำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อหลอดไฟฟ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อน็อตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อชุด CodeMobiles lo T Kit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อระบบเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Epoetin alfa 10,000 iu injection จำนวน 200 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine vero cell 2.5 iu0.5 ml จำนวน 500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้อยา Denosumab 60 mg1 ml solution for injection 1 ml prefilled syringe จำนวน 40 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etoricoxib 60 mg Tablet จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sitagliptin 100 mg film-coated tablet จำนวน 500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etoricoxib 90 mg Tablet จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Insulin glargine 100 iu1 ml 3 ml จำนวน 100 กล่อง โดวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Alfuzosin HCl 10 mg prolonged-release Tablet จำนวน 500 กล่อง โดยยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Crystalline glucosamine sulfate 1,500 mg จำนวน 400 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Eperisone 50 mg Tablet จำนวน 90 Pack โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อหน่วยความจำสำหรับเครื่องแม่ข่าย จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 65 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อยาAlfuzosin HCl 10 mg prolonged-release tablet
    คณะโลจิสติกส์ ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดฝึกจำลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะโลจิสติกส์ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดฝึกจำลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผลชนะการเสนอราคาจัดทำวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าหนังสือ จำนวน 185 เล่ม
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาติดปลั๊กไฟฟ้า
    ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 20
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา Insulin glargine 100 iu1 ml
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา Epoetin alfa 10000 iu injection
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยาEperisone 50 mg tablet
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยาCrystalline glucosamine sulfate
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา Etoricoxib 90 mg tablet
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณฑ์ยาEtoricoxib 60 mg tablet
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา Rabies vaccine vero cell2.5 iu
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา Sitagliptin 100 mg film-coated
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา Denosumab 60 mg1ml solution
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์อาหาร อาคาร60พรรษามหาราชินี1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานติดตั้งม่าน ๑๕ รายการ และวอลล์เปเปอร์ ๑ รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3 อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า เป่าลมสีทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 บีทียูพร้อมติดตั้ง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในการจัดซื้อระบบเสียงพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง งานซื้อหน่วยความจำหลักสำหรับเครื่องแม่ข่าย
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์กลุ่ม PATHOLOGY...ประจำเดือนมีนาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์กลุ่ม MOLECULAR ประจำเดือนมีนาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2561


มีนาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย แบบที่ ๒ จำนวน ๑๒ ตัว


มีนาคม 2561
    ประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายคอมพิวเตอร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเบญจรงค์โถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกา ป้ายชื่อ และสายคล้องคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อของที่ระลึกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างซ่อมอุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าแรงสูงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อของที่ระลึกกระเช้าอาหารทะเลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานซื้อจอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 65 จอ
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องฝ่ายพัฒนานิสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลชนะการเสนอราคาจ้างตั้งศูนย์ล้อ และเปลี่ยนลูกหมากรถบัสปรับอากาศ 40-0770 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อระบบเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง


มีนาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์เดี่ยว พร้อมแผ่นรองเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะพยาบาลศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ก.พ. 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 11,000 หน้า
    ประกาศแผนการจัดจ้าง โครงการInnovation Hubs
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน


มีนาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 7 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่าระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไวนิลพร้อมติดตั้งและจ้างทำโปสเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลั๊กไฟ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูดไขมันที่ถังดักไขมันโรงอาหาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไวนิลพร้อมธงญี่ปุ่น และป้าย PVC จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษฟลิบชาร์ท จำนวน ๕๐๐ แผ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 86 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดจ้างซ่อมอุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าแรงสูง ฯ จำนวน 1 งาน
    ประกาศผู้ชนะ การจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมีนาคม 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมครุภัณฑ์


มีนาคม 2561
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ ผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพวงหรีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ ผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ ผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อง VGA switchและรางเก็บสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อน้ำมันดีเซลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายไมค์ และสายออดิโด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด


มีนาคม 2561
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประตู PVC จำนวน 10 บาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งประตูเหล็ก จำนวน 3 จุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งตาข่ายกันนก HDPE จำนวน 90 ตารางเมตร
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูห้องน้ำ PVC จำนวน 6 บาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องดนตรี จำนวน 31 รายการ
    ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศราคากลางงานราวบันไดสแตนเลส 1 งาน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างพิมพ์ วารสารเกลียวคลื่น
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเอ็นเอ็มอาร์ สเปกโตรมิเตอร์ จำนวน ๑ ชุด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจฯ กลุ่ม PATHOGOLY, ๑ งาน
    ยกเลิกประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายคอมพิวเตอร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดความถี่ต่ำและความถี่ปานกลางฯ
    ประกาศผู้ชนะ การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะ การจ้างเหมาบริการรถยนต์ งานวิจัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมปั๊มน้ำ


มีนาคม 2561
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดจ้างตัดชุดวงโยธวาฑิต
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างจัดทำหนังสือรุ่น ปีการศึกษา 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างตรวจวิเคราะห์ฯ กลุ่มMOLECULAR เดือนมีนาคม 2561
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจรายการสารละลายหรือรีเอเจน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุดนตรี จำนวน 8 รายการ
    ประกาศผู้ชนะ การจ้างเหมายานพาหนะ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะ การจ้างทำพวงหรีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมอนหนุน จำนวน 150 ใบ
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม
    ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดอกไม้ตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซีดีพร้อมบันทึกข้อมูล จ้างทำหนังสือบทคัดย่องานวิจัย ค่าสมุดจดบันทึก และค่าจัดทำเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายคล้องคอพร้อมบัตร และค่าปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ พร้อมแผ่นรองเขียน คณะพยาบาลศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อระบบเสียงและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า เป่าลมสี่ทิศทาง จำนวน 30 เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3 อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างจัดค่ายภาษภาคฤดูร้อน English Summer Camp for LIP
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 26
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง
    คณะโลจิสติกส์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะโลจิสติกส์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด ๑ ก๊อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะโลจิสติกส์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด ๒ ก๊อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะโลจิสติกส์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบชุดกั้นรถยนต์อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะโลจิสติกส์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าบริการบำรุงรักษาและแก้ไขลิฟท์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อถ่านชาร์จเนลูปAAA จำนวน 2 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานด้านงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อตลับหมึกโทนเนอร์ HP LaserJet Pro200 color จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อผงหมึกสีดำสำหรับรุ่น SP3500XS จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา และภาควิชานิติศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบันทึกภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงงานจัดจ้างบันทึกภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูบำรุงรักษาและแก้ไขลิฟต์ อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น อัดลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานด้านงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๑๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายที่จอดรถ คณะศึกษาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้อง อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จำนวน 1 งาน
    ประกาศราคากลางโต๊ะปิงปอง จำนวน 4 ตัว


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงโครงสร้างหลังคาและอุปกรณ์ประกอบอาคารที่มีปัญหาสนิมกัดกร่อนของศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะพยาบาลศาสตร์


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์รายการ MOLECULAR ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกจีน


กุมภาพันธ์ 2561
    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย


มกราคม 2561
    ประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายคิมพิวเตอร์


มกราคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกลุ่มอาคารที่พักมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ธันวาคม 2560
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทัศนศึกษาโครงการ Class Project and Secondary Excursion or Overseas Field Trips M.6


ธันวาคม 2560
    ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


พฤศจิกายน 2560
    สมัครสมาชิกฐานข้อมูล Ebook Acces Medicine


ตุลาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ


ตุลาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib


กันยายน 2560
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


สิงหาคม 2560
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ บริการถ่ายเอกสาร


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโต๊ะพับขาคู่แบบโค้ง ขนาด 60 x 150 x 75 ซม.
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เปลี่ยนนาฬิกาเป็นโลโก้ตรามหาวิทยาลัยบูรพา อาคารเทียนทอง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โต๊ะ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กระดาษ A 4 หมึกปริ๊นเตอร์ คีบอร์ดและเม้าส์ไร้สาย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ รอบลานเอนกประสงค์และหน้าอาคารเทียนทอง


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    ตกลงราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ ทรัพย์สิน และจัดการจราจรของผู้ว่าจ้าง ตลอดจนดูแลทรัพย์สินของนักเรียน นิสิตและบุคลากร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาโค้งและเพดานดาดฟ้า อาคารเทียนทอง


สิงหาคม 2560
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หอพักนิสิตชายและหอพักนิสิตหญิง วิทยาเขตสระแก้ว


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ บำรุงรักษาไฟรายทาง พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง
    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


กรกฎาคม 2560
    ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 12 เครื่อง


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา


ตุลาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตสระแก้วNewsletter


Calendar