รับสมัครงาน

News

กันยายน 2563
    คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


กันยายน 2563
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครอาจารย์ ด้านโลจิสติกส์


กันยายน 2563
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ


กันยายน 2563
    คณะเภสัชศาสตร์ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมหน้าต่างด้านหน้าอาคารฉลองราชย์็ 50 ปี ชั้น 3 และชั้น 4 จำนวน 1 งาน


กันยายน 2563
    วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 อัตรา


กันยายน 2563
    ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง 4455 จำนวน 1 อัตรา


กันยายน 2563
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


สิงหาคม 2563
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานฯ


สิงหาคม 2563
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์


สิงหาคม 2563
    คณะวิทยาศาสตร์ขยายเวลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา


สิงหาคม 2563
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส


กรกฎาคม 2563
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย


กรกฎาคม 2563
    คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดสำนักงานการศึกษา


มิถุนายน 2563
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา ๑ ตำแหน่ง


พฤษภาคม 2563
    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงกาจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19


พฤษภาคม 2563
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขานรับนโยบาย อว. อว.สร้างงาน รายได้ 9,000 บาทต่อเดือน สร้างรายได้ สู้ COVID-19 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ


มีนาคม 2563
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง


มีนาคม 2563
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ๑ ตำแหน่งNewsletter


Calendar