รับสมัครงาน

News

พฤศจิกายน 2563
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร


พฤศจิกายน 2563
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


พฤศจิกายน 2563
    BUUIC is looking for full time instructors native English speakers to teach in Bangsaen, Chonburi.


พฤศจิกายน 2563
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ คณิตศาสตร์ประยุกต์


พฤศจิกายน 2563
    คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
    คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์


พฤศจิกายน 2563
    คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาเภสัชศาสตร์


พฤศจิกายน 2563
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา


พฤศจิกายน 2563
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส


ตุลาคม 2563
    คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 3 อัตรา


ตุลาคม 2563
    รับสมัครนักวิจัย ประจำศูนย์วิจัยโลจิสติกส์และการจัดการ 2 อัตรา


กันยายน 2563
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง


มิถุนายน 2563
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา ๑ ตำแหน่งNewsletter


Calendar