รับสมัครงาน

News

ธันวาคม 2560
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต


ธันวาคม 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา


ธันวาคม 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


ธันวาคม 2560
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๒


ธันวาคม 2560
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์


ธันวาคม 2560
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองกลาง
    คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์


ธันวาคม 2560
    สำนักหอสมุดประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานร้านค้า cafelibrary ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
    คณะโลจิสติกส์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


พฤศจิกายน 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการ


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกฎหมาย


พฤศจิกายน 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
    เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างศูนย์ปฏิการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา


พฤศจิกายน 2560
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา


พฤศจิกายน 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอยกเลิกประกาศรับสมัครอาจารย์เศรษฐศาสตร์


พฤศจิกายน 2560
    ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา


ตุลาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำเเหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับรถยนต์


กันยายน 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์


เมษายน 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข


มีนาคม 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยNewsletter

ธันวาคม 2560
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์

Calendar