รับสมัครงาน

News

ตุลาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำเเหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับรถยนต์


ตุลาคม 2560
    ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


ตุลาคม 2560
    วิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา


ตุลาคม 2560
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองกฎหมาย


ตุลาคม 2560
    กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง นิติกร ระดับปริญญาโท 2 อัตรา
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก อาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย


ตุลาคม 2560
    สำนักหอสมุดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


กันยายน 2560
    กองกลาง สำนักงานอธิการบดี รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร และนักวิชาการศึกษา
    กองคลังและทรัพย์สิน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา


กันยายน 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์


เมษายน 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข


มีนาคม 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยNewsletter


Calendar