รับสมัครงาน

News

กุมภาพันธ์ 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ


กุมภาพันธ์ 2562
    ประกาศสำนักงานอธิการบดี ที่ ๐๔๐๐ ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก


กุมภาพันธ์ 2562
    รับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว


กุมภาพันธ์ 2562
    วิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 4 ตำแหน่ง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง จำนวน 1


กุมภาพันธ์ 2562
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน


กุมภาพันธ์ 2562
    คณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


มกราคม 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ


มกราคม 2562
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา


มกราคม 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ 2 อัตรา


มกราคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาข้าวสาร เพื่อใช้ประกอบอาหารและอาหารเช้าพนักงาน ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2561
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก ฝรั่งเศส


ธันวาคม 2561
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา ๑ ตำแหน่ง


ธันวาคม 2561
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัคร อาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์


พฤศจิกายน 2561
    รายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ ภาค ก. ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๑


พฤศจิกายน 2561
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัคร อาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์


ตุลาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ 1 อัตรา


กันยายน 2561
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง


สิงหาคม 2561
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง


กรกฎาคม 2561
    ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยNewsletter


Calendar