รับสมัครงาน

News

พฤศจิกายน 2565
    ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1465-2565 สังกัดสำนักงานการศึกษา
    สำนักงานหอพักนิสิต ฝ่ายอำนวยการ รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน ๒ อัตรา
    กองบริหารการศึกษา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองบริหารการศึกษา


พฤศจิกายน 2565
    ศูนย์จีนศึกษา ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อ ย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์จีนศึกษา สำนักงานอธิการบดี


พฤศจิกายน 2565
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา


พฤศจิกายน 2565
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์


พฤศจิกายน 2565
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์


ตุลาคม 2565
    คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา


ตุลาคม 2565
    ประกาศขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 820-2553 สังกัดสำนักงานการศึกษา


ตุลาคม 2565
    ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1352-2562 สังกัดสำนักงานการศึกษา


ตุลาคม 2565
    สถาบันวิทย์ ฯ รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร


ตุลาคม 2565
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย ภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง ภาค ข.


ตุลาคม 2565
    ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา


กันยายน 2565
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อโอนย้ายมาสังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา


สิงหาคม 2565
    ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสารสนเทศศึกษาNewsletter


Calendar