รับสมัครงาน

News

สิงหาคม 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก และพนักงานขับรถยนต์


สิงหาคม 2560
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกคณะการแพทย์แผนไทยฯ


สิงหาคม 2560
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา


สิงหาคม 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างกำจัดหนู ปลวก เห็บ


สิงหาคม 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง 1077-2556
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ ตำแหน่ง1223-2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย


กรกฎาคม 2560
    ขยายระยะเวลาสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาโท


เมษายน 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข


มีนาคม 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยNewsletter


Calendar