รับสมัครงาน

News

มิถุนายน 2561
    คณะศึกษาศาสตร์เปิดรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก


มิถุนายน 2561
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ และพี่เลี้ยงเด็ก


มิถุนายน 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


มิถุนายน 2561
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22561
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครอาจารย์ จำนวน ๔ อัตรา


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผลอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา


พฤษภาคม 2561
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข


พฤษภาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    คณะเภสัชศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ และตำแหน่งเภสัชกร ชดใช้ทุน


พฤษภาคม 2561
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา
    ผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี


เมษายน 2561
    คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เลขที่อัตรา ๑๑๕๒-๒๕๕๗ จำนวน ๑ อัตรา


มีนาคม 2561
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์


ธันวาคม 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย


ตุลาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำเเหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับรถยนต์Newsletter


Calendar