รับสมัครงาน

News

ธันวาคม 2561
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก ฝรั่งเศส


ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2561
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา ๑ ตำแหน่ง
    ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี


ธันวาคม 2561
    กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ภาค ข. จำนวน 3 อัตรา


ธันวาคม 2561
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัคร อาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์


พฤศจิกายน 2561
    วิทยาลัยนานาชาติรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดีวืทยาลัยนานาชาติ


พฤศจิกายน 2561
    รายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ ภาค ก. ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๑
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์


พฤศจิกายน 2561
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาค ข. สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๒ อัตรา


พฤศจิกายน 2561
    ประกาศผู้ขนะเสนอราคาข้าวสาร เพื่อประกอบอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารจัดเลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


พฤศจิกายน 2561
    คณะวิทยาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาสถิติ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัคร อาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์


ตุลาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ 1 อัตรา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก ฝรั่งเศส


กันยายน 2561
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง


สิงหาคม 2561
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง


กรกฎาคม 2561
    ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยNewsletter


Calendar