รับสมัครงาน

News

สิงหาคม 2561
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาค ก
    แผนผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ ภาค ก


สิงหาคม 2561
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา


สิงหาคม 2561
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก ฝรั่งเศส


กรกฎาคม 2561
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านการออกแบบเครื่องประดับ


กรกฎาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    คณะเภสัชศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ และตำแหน่งเภสัชกร ชดใช้ทุน


กรกฎาคม 2561
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยวรับสมัครอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา


กรกฎาคม 2561
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 2561


กรกฎาคม 2561
    ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย


มิถุนายน 2561
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนหลังคาทางขึ้นบันไดตรงทางขึ้นห้องประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข


ตุลาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำเเหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับรถยนต์Newsletter


Calendar