กิจกรรม

News

กรกฎาคม 2563
    คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ นำทีมเข้าอบรม กองทุนเงินทดแทน-ประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนควรต้องรู้
    กองอาคาร โ กองกีฬาฯ ม.บูรพา เข้าอบรม กองทุนประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนควรต้องรู้


กรกฎาคม 2563
    มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓


กรกฎาคม 2563
    สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมกลุ่มเพื่อแสวงหาข้อมูลประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รักษาการแทนอธิการบดี


กรกฎาคม 2563
    งานสัมมนา วิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11


มิถุนายน 2563
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


มิถุนายน 2563
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล รัตนบูรพา


มิถุนายน 2563
    การปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม New Normal ยุคโควิด-19


มิถุนายน 2563
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ การปรับตัวของภาคธุรกิจ หลังเกิด New Normal จากวิกฤตโควิด-19


มิถุนายน 2563
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


มิถุนายน 2563
    จิสด้าส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า Face Shield ให้กับ มหาวิทยาลัยบูรพา สู่บุคลากรและเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์


มิถุนายน 2563
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ Storytelling สร้าง Content ชิงยอดขาย ขยายรายได้


มิถุนายน 2563
    มหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง อาจารย์ธนพร คำวรรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรพัฒน์ มั่งค่ัง รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ


พฤษภาคม 2563
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จัดงานสัมมนาออนไลน์ วางแผนกลยุทธ์ขั้นเทพ สู่การปฏิบัติที่ได้ผลจริง


พฤษภาคม 2563
    เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID -19 ฉบับที่ ๑๐
    มาตราการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ฉบับที่ 11


พฤษภาคม 2563
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทำความร่วมมือ SME D Bank จัดสัมมนา แผนนวัตกรรมนโยบายธุรกิจ IBP ให้ธุรกิจอยู่รอดในภาวะวิกฤติ โควิด-19


พฤษภาคม 2563
    ขอเลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561


พฤษภาคม 2563
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จัดงานสัมมนาออนไลน์ ถอดพฤติกรรมของลูกค้าในช่วงโควิด-19Newsletter


Calendar