กิจกรรม

News

กรกฎาคม 2565
    ม.บูรพา ยกระดับกีฬาเชียร์..ขึ้นแท่นสู่..การแข่งขันระดับนานาชาติ


มิถุนายน 2565
    BUU-ERP ควบคุมงบประมาณแบบเรียลไทม์ Real-Time Budget Controlling


มิถุนายน 2565
    อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา มอบโล่สมนาคุณผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยบูรพา
    งานมหกรรมแสดงผลงาน แนะนำหลักสูตรและการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย University PR Network 2022 Know ME More


มิถุนายน 2565
    อธิการบดี ม.บูรพา...นำทีมผู้ปฏิบัติงานรู้เท่าทันกฎหมายสมัยใหม่


มิถุนายน 2565
    BUU-ERP จัดกิจกรรมการฝึกอบรม ผู้ใช้งานหลัก Key User Training


มิถุนายน 2565
    ม.บูรพา...ต้อนรับ...ม.เกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศของ...ม.บูรพา


มิถุนายน 2565
    ทุกปัญหา นักจิตวิทยาการปรึกษายินดีรับฟัง


พฤษภาคม 2565
    กองคลังและทรัพย์สิน จัดกิจกรรมการทดสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา BUU-ERP


พฤษภาคม 2565
    มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก มวยลุมพินี ร่วมพัฒนานิสิตและบุคลากรด้านกีฬามวยไทย
    สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมคณะกรรมการ ฯ ร่วมต้อนรับสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


พฤษภาคม 2565
    ม.บูรพา ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หน่วยงาน บพค. กับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ Brainpower Thailand 2022 ณ ม.ขอนแก่น
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์


พฤษภาคม 2565
    โครงการ BUU Job Fair Online 2022


พฤษภาคม 2565
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา


พฤษภาคม 2565
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ม.บูรพา...ต้อนรับ...มทร.ธัญบุรี เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศของ...กองกลาง ม.บูรพา


เมษายน 2565
    โครงการ BUU Job Fair Online 2022Newsletter


Calendar