กิจกรรม

News

เมษายน 2564
    ร่วมพิธีวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร


เมษายน 2564
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


เมษายน 2564
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์


มีนาคม 2564
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน


มีนาคม 2564
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จัดอบรม Green office


มีนาคม 2564
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา


กุมภาพันธ์ 2564
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดคอร์สออนไลน์ฟรีมีใบประกาศฯ ปี 2564Newsletter


Calendar