กิจกรรม

News

กรกฎาคม 2561
    ศูนย์เกาหลีศึกษาร่วมกับ 6 สถาบันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 5


มิถุนายน 2561
    เอกสารแถลงข่าว Press Release การพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมที่สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา


มิถุนายน 2561
    ผลการตัดสินการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Mascot มหาวิทยาลัยบูรพา BUU Burapha University Mascot Contest


มิถุนายน 2561
    กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ๘ กรกฎ


พฤษภาคม 2561
    การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาฯ ครั้งที่ 20


เมษายน 2561
    บูรพาวาไรตี้ ตอน เกาะติดการสรรหาอธิการบดีกับประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา


กุมภาพันธ์ 2561
    Burapha University International College is working to improve the quality of research


กรกฎาคม 2560
    สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร BUU-GET 2017


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘Newsletter


Calendar