กิจกรรม

News

ธันวาคม 2561
    ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์


ธันวาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา รับมอบอุปกรณ์การกีฬา ในโครงการดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ร่วมรับผิดชอบสังคม ลดอุบัติเหตุทางถนน ๒๐๑๘


ธันวาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือ ธนาคารกรุงไทย จัดทำบัตรนิสิต Smart Card ขานรับ ยุค ๔.๐ ชีวิตง่ายขึ้นเพียงบัตรเดียวตามสไตล์ Smart University


ธันวาคม 2561
    ขอเชิญชม..รายการบูรพาวาไรตี้ ตอน...เปิดขุมทรัพย์อันทรงคุณค่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์ และคณะ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์


ธันวาคม 2561
    กลอนวันพ่อ
    ขอเชิญประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพา บันทึกรายการเพื่อหักลดหย่อนภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมเข้ม ดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ เพื่อความปลอดภัยของประชาคมบูรพา


พฤศจิกายน 2561
    กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก หนูน้อยนักประดิษฐ์


พฤศจิกายน 2561
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


พฤศจิกายน 2561
    Buu Bio pot
    ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง Executive Director ของ APCoRE


พฤศจิกายน 2561
    แต่งตั้ง ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทน คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ


พฤศจิกายน 2561
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


พฤศจิกายน 2561
    บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๑๑ สถาบัน


พฤศจิกายน 2561
    คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท สกายวอล์คเกอร์คลับ จำกัด จัดการแข่งขันกีฬา eSports


พฤศจิกายน 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ Hyogo Prefectural Assembly Kobe, Japan
    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบประกาศเกียรติบัตรแก่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๖๑


พฤศจิกายน 2561
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมแผนการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ NBT กรมประชาสัมพันธ์ งานพระราชทานเพลิงศพ โหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธโ


ตุลาคม 2561
    การลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการบริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย


ตุลาคม 2561
    ประชุมรับฟังการชี้แจงและไขข้อข้องใจ กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา


ตุลาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควร ดำรงตำแหน่งอธิการบดี


ตุลาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามกับบริษัทไบออท อินดัสทรี จำกัด เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงกัมเมล็ดมะขามปรับปรุงด้วยกระบวนการคาร์บอกซีเมทิลเลชัน


ตุลาคม 2561
    คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพาNewsletter

ธันวาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา รับมอบอุปกรณ์การกีฬา ในโครงการดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ร่วมรับผิดชอบสังคม ลดอุบัติเหตุทางถนน ๒๐๑๘


ธันวาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือ ธนาคารกรุงไทย จัดทำบัตรนิสิต Smart Card ขานรับ ยุค ๔.๐ ชีวิตง่ายขึ้นเพียงบัตรเดียวตามสไตล์ Smart University


ธันวาคม 2561
    ขอเชิญชม..รายการบูรพาวาไรตี้ ตอน...เปิดขุมทรัพย์อันทรงคุณค่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์ และคณะ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์


ธันวาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมเข้ม ดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ เพื่อความปลอดภัยของประชาคมบูรพา

Calendar