กิจกรรม

News

ตุลาคม 2562
    ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับ การสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับ การสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา


ตุลาคม 2562
    หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ตุลาคม 2562
    นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวด SU-EGAT Animation Awards 2019


กันยายน 2562
    คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา
    กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก


กันยายน 2562
    รายนามผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


กุมภาพันธ์ 2562
    พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท เอ. พี. รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัดNewsletter

ตุลาคม 2562
    หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ตุลาคม 2562
    นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวด SU-EGAT Animation Awards 2019


กันยายน 2562
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา

Calendar