กิจกรรม

News

มิถุนายน 2562
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานเชิดชูเกียรติ ผู้ได้รับรางวัล รัตนบูรพา ประจำปี ๒๕๖๒
    ตราสัญลักษณ์ 64 ปี
    ขอเชิญประชาคมเปลี่ยนรูปโปรไฟส์เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 64 ปี
    ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ตำแหน่งคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์


มิถุนายน 2562
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความเป็นตัวตน โครงร่างองค์กร OP ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
    ขอเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา และพิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
    มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายสมชาย คุณปลื้ม กำนันเป๊าะ ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยบูรพา


มิถุนายน 2562
    หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จ ดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุเจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒
    สภาพนักงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการองค์ความรู้ สู่ความสุขในการทำงาน Routine to Happiness: R2H


มิถุนายน 2562
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


มิถุนายน 2562
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญนิสิตร่วมส่งผลงานโครงการประกวดหนังสั้น ยาเสพติด อย่าคิดลอง


มิถุนายน 2562
    การบรรยายพิเศษ Inspiration for Learning English with Kru Loukgolf
    ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


มิถุนายน 2562
    มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
    กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
    ขอเชิญชมบูรพาวาไรตี้... ตอน รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ และมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ
    Inspiration for Learning English with Kru Loukgolf
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ร่วมแยกขยะ และลดการใช้พลาสติก ใส่ใจสิ่งมีชีวิตในทะเลภายใต้โครงการ ร่วมใจลดขยะทะเลรวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม


มิถุนายน 2562
    ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี
    ขอแสดงความยินดี ต่อผู้ได้รับรางวัล รัตนบูรพา ประจำปี ๒๕๖๒


พฤษภาคม 2562
    อาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒


พฤษภาคม 2562
    พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า


พฤษภาคม 2562
    หอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติสำหรับนิสิตใหม่ รับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 21 มิถุนายน 2562


พฤษภาคม 2562
    สารแสดงความยินดี จากประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา


กุมภาพันธ์ 2562
    พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท เอ. พี. รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด


ตุลาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามกับบริษัทไบออท อินดัสทรี จำกัด เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงกัมเมล็ดมะขามปรับปรุงด้วยกระบวนการคาร์บอกซีเมทิลเลชันNewsletter

มิถุนายน 2562
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความเป็นตัวตน โครงร่างองค์กร OP ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
    ขอเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา และพิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ แก่ผู้อุทิศร่างกาย
    มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายสมชาย คุณปลื้ม กำนันเป๊าะ ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยบูรพา


มิถุนายน 2562
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


มิถุนายน 2562
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญนิสิต ร่วมส่งผลงานโครงการประกวดหนังสั้น ยาเสพติด อย่าคิดลอง


มิถุนายน 2562
    การบรรยายพิเศษ Inspiration for Learning English with Kru Loukgolf


มิถุนายน 2562
    มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
    กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
    ขอเชิญชมบูรพาวาไรตี้... ตอน รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ และมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ
    Inspiration for Learning English with Kru Loukgolf

Calendar