ภารกิจอธิการบดี

News

เมษายน 2560
    คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
    สารอวยพรบัณฑิต จาก...ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี


เมษายน 2560
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ...ส่งมอบความสุขช่วงสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ๒๕๖๐...


มีนาคม 2560
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในการบริหารงาน คณะสหเวชศาสตร์


มกราคม 2560
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับผู้ปฏิบัติงานคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์


มกราคม 2560
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมสำนักคอมพิวเตอร์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


ตุลาคม 2559
    การประชุมเพื่อส่งมอบงาน ตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการNewsletter


Calendar