ภารกิจอธิการบดี

News

พฤษภาคม 2560
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงาน คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร


เมษายน 2560
    คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
    สารอวยพรบัณฑิต จาก...ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี


เมษายน 2560
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ...ส่งมอบความสุขช่วงสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ๒๕๖๐...


มกราคม 2560
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับผู้ปฏิบัติงานคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์


มกราคม 2560
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมสำนักคอมพิวเตอร์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นNewsletter


Calendar