รับสมัครงาน

News

พฤษภาคม 2565
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงแรม บริการ การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ


พฤษภาคม 2565
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2-2565 ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์


พฤษภาคม 2565
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง


พฤษภาคม 2565
    รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ สำนักคอมพิวเตอร์


พฤษภาคม 2565
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ครั้งที่ 3


พฤษภาคม 2565
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก เลขที่ตำแหน่ง 1437 - 2564
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาไทย


เมษายน 2565
    คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา


เมษายน 2565
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร อาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา


เมษายน 2565
    คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


เมษายน 2565
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก


เมษายน 2565
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก


เมษายน 2565
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง


เมษายน 2565
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจิตวิทยา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาจิตวิทยา เลขที่ตำแหน่ง 1434 - 2564


กุมภาพันธ์ 2565
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสารสนเทศศึกษา


กุมภาพันธ์ 2565
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง


กุมภาพันธ์ 2565
    คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท-เอก


มกราคม 2565
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่งNewsletter


Calendar