รับสมัครงาน

News

กันยายน 2560
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. ตั้งแต่บัดนี้-25 ก.ย.2560
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
    สำนักหอสมุดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


กันยายน 2560
    ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
    คประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22560 ตำแหน่งอาจารย์


กันยายน 2560
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการอาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล
    รับสมัครคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายวัน โครงการอาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล


กันยายน 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์


กันยายน 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย


สิงหาคม 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง 1077-2556
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ ตำแหน่ง1223-2559


เมษายน 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข


มีนาคม 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยNewsletter

กันยายน 2560
    กองอาคารสถานที่ ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

Calendar