รับสมัครงาน

News

มีนาคม 2566
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


มีนาคม 2566
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 455-2551


มีนาคม 2566
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1316-2561 สังกัดสำนักงานการศึกษา


มีนาคม 2566
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา


มีนาคม 2566
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาค ก. ครั้งที่ ๑-๒๕๖๖


มีนาคม 2566
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นหนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยบูรพาฯ ต้นกล้าอาจารย์


กุมภาพันธ์ 2566
    คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาสถิติ


กุมภาพันธ์ 2566
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 906-2553 สังกัดสำนักงานการศึกษา


มกราคม 2566
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา


มกราคม 2566
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 820-2553
    คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาจิตเวชศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
    คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน ๑ อัตรา
    คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง อาจารย์ สาขากุมารศัลยศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


มกราคม 2566
    คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน ๑ อัตรา


ธันวาคม 2565
    ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1353-2562 สังกัดสำนักงานการศึกษา


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1465-2565 สังกัดสำนักงานการศึกษา


พฤศจิกายน 2565
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์


ตุลาคม 2565
    ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1352-2562 สังกัดสำนักงานการศึกษาNewsletter


Calendar