รับสมัครงาน

News

พฤศจิกายน 2560
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์


พฤศจิกายน 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
    เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างศูนย์ปฏิการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ฯ


พฤศจิกายน 2560
    กองคลังและทรัพย์สิน ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


พฤศจิกายน 2560
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน


พฤศจิกายน 2560
    สำนักหอสมุดประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ
    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาโท สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
    ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑-๒๕๖๐ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


พฤศจิกายน 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ


พฤศจิกายน 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอยกเลิกประกาศรับสมัครอาจารย์เศรษฐศาสตร์


พฤศจิกายน 2560
    ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองกลาง


ตุลาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำเเหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับรถยนต์


ตุลาคม 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


กันยายน 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์


เมษายน 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข


มีนาคม 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยNewsletter


Calendar