รับสมัครงาน

News

ตุลาคม 2563
    คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 3 อัตรา


ตุลาคม 2563
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


ตุลาคม 2563
    ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ ด้านโลจิสติกส์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


ตุลาคม 2563
    ประกาศผลสอบอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


ตุลาคม 2563
    รับสมัครนักวิจัย ประจำศูนย์วิจัยโลจิสติกส์และการจัดการ 2 อัตรา


ตุลาคม 2563
    คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี


กันยายน 2563
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง


กันยายน 2563
    คณะเภสัชศาสตร์ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลฯ


กันยายน 2563
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


สิงหาคม 2563
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส


มิถุนายน 2563
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา ๑ ตำแหน่งNewsletter


Calendar