รับสมัครงาน

News

ตุลาคม 2564
    ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างโครงการอาคารชุดพักอาศัย อาคารเสนาะ อูนากูล
    คณะการแพทย์แผนไทยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งอาจารย์


ตุลาคม 2564
    คณะสหเวชศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
    คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


ตุลาคม 2564
    กองกฎหมาย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองกฎหมาย
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1-2564
    คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา


กันยายน 2564
    คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา


กันยายน 2564
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


กันยายน 2564
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์สังกัดภาควิชาภาษาไทย


สิงหาคม 2564
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจาย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ขยายเวลารับสมัคร ครั้งที่ ๒


สิงหาคม 2564
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง


กรกฎาคม 2564
    คณะสหเวชศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขารังสีเทคนิค


กรกฎาคม 2564
    ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


มิถุนายน 2564
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง


พฤษภาคม 2564
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน ๒ อัตราNewsletter


Calendar