สัมมนา

News

กรกฎาคม 2563
    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนผู้สนใจขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี พ.ศ.2563 สามารถเข้าร่วมทดสอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


กรกฎาคม 2563
    เปิดอบรมใบขับขี่ภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัยบูรพา


มิถุนายน 2563
    ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการตามพื้นที่ดำเนินการ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019


มิถุนายน 2563
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำNewsletter


Calendar