ภารกิจอธิการบดี

News

กันยายน 2561
    รายการบูรพาวาไรตี้ ตอนสายตรงอธิการบดี ครั้งที่ 12561
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีส่งมอบความสุขช่วงสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2561
    สารอวยพรบัณฑิต จาก...ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
    บูรพาวาไรตี้ สายตรงอธิการบดี ตอนกองทุนมหาวิทยาลัยบูรพามั่นคงเพื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561
    สารผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
    สารจากผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
    สารจาก...ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี อวยพรผู้เกษียณอายุราชการ
    สารอวยพรปีใหม่ 2561
    Dear Executive members, lecturers,management staff,and students,
    รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุททธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มอบเงินบริจาคร่วมสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ส่งมอบความสุขช่วงสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2561


กันยายน 2561
    แผนการดำเนินโครงการในระยะเวลา 6 เดือน มหาวิทยาลัยบูรพาNewsletter


Calendar