งานวิจัย

เมษายน 2562

    ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6
" Innovative Research and Education beyond the Future" เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา
โดยกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ลงทะเบียนนำเสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2562

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://edumis.pn.psu.ac.th/erc2019/
Calendar