งานวิจัย

มีนาคม 2562

    ประกาศเลื่อนกำหนดการประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย มุ่งเป้าหมายที่ 3

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

ตามที่ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามประกาศรับสมัครทุนนั้น

เนื่องจาก ขณะนี้ ข้อเสนอโครงการวิจัยอยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทาง กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม จึงขอเลื่อนกำหนดการประกาศผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการ และจะรีบดำเนินการแจ้งนักวิจัยโดยเร็วที่สุด

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
Calendar