งานวิจัย

กุมภาพันธ์ 2562

    ขอเชิญเข้าร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์วิจัยจากพี่สู่น้อง Something to be Learned from Senior Researchers

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมเทาทอง 1-4 ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://goo.gl/aZYDDp
Calendar