งานวิจัย

ธันวาคม 2561

    ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์
ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์
โดยโจทย์วิจัยจะต้องนำไปสู่ผลงานที่มีผลกระทบสูงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชน และพื้นที่ ด้านสาธารณะ หรือด้านนโยบาย
หรือสามารถนำไปสู่วัฒนธรรม
--------------------------------------------------------------------------------------
สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ : http://academics.trf.or.th/
Calendar