งานวิจัย

มิถุนายน 2561

    เชิญชวนผู้สนใจ นักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย และสตาร์ทอัพ ร่วมส่งผลงาน การพัฒนานวัตกรรมด้าน loT ในรูปแบบApplication,Product,Service,สำหรับ Smart City

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล
Calendar