งานวิจัย

กุมภาพันธ์ 2561

    นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คว้ารางวัลนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล
Calendar