งานวิจัย

มกราคม 2561

    ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย SRI13 : ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1)  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย SRI13 : ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ download แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ได้ที่ https://www.trf.or.th/trf-grants-and-funding-announcement/div1/11778-call-for-paper-for-sri13-security-in-the-southern-border-provinces และส่งข้อเสนอโครงการมายัง รพีพร สิทธิ ได้เฉพาะทางอีเมล : rapeeporn@trf.or.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
Calendar