งานวิจัย

มกราคม 2561

    ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เรื่อง ถอดประสบการณ์การบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่: แนวทาง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย Mentoring New Scientist

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล
Calendar