งานวิจัย

มกราคม 2561

    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีต่อ ดร.สมชาติ แม่นปืนได้รับเกียรติบัตรนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล
Calendar