งานวิจัย

กันยายน 2560

    ขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานในงาน Thailand Tech Show 2017

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจัดงาน Thailand Tech Show 2017 ขึ้น
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Thai Tech Expo ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 20-24 กันยายน 2560
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ รูปแบบของงานจะประกอบด้วย การแสดงผลงานเทคโนโลยี
จากหน่วยงานวิจัยของรัฐ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโยี การนำเสนอผลงานเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย
(Pitching) การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายและการเสวนาทางวิชาการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.buu.ac.th/web2015/file/TTS2017.pdf
หรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.nstda.or.th/thailandtechshow/2017/
Calendar