งานวิจัย

กันยายน 2560

    สวทน. เปิดรับข้อเสนอโปรแกรม Spearhead

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เปิดรับข้อเสนอโปรแกรม Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ภายใต้งบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.buu.ac.th/web2015/file/Spearhead.pdf

และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอ Spearhead Program เบื้องต้น ได้ที่ http://research.buu.ac.th/web20…/file/Spearhead-Program.xlsx
Calendar