งานวิจัย

สิงหาคม 2560

    ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2560

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTFS) เปิดรับสมัครทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2560
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนอาจารย์ หรือนักวิจัยที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์
ยกเว้นคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิก

กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2560 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ttsf.or.th
Calendar