งานวิจัย

พฤษภาคม 2560

    ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2560

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนได้ที่ http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2243/--2560.aspx#
Calendar