จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2566

    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทผ่านกล้อง 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ผ่องพรรณ วงษะดี

ตามเอกสารแนบ
Calendar