จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2566

    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา งานออกแบบต่อเติมหลังคารอบอาคารและพื้นที่ร้านอาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ริวา ภัทรชัยวิช

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา งานออกแบบต่อเติมหลังคารอบอาคารและพื้นที่ร้านอาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ของคณะบริหารธุรกิจ

 

เอกสารแนบ
Calendar