จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2566

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว พรรณราย เจริญแพทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar