จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2566

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 127 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.พานิช และ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

 
Calendar