จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2566

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกปฏิบัติ ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกปฏิบัติ ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar