จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2566

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ ระบบบริหารจัดการข้อมูลโครงการ จำ นวน ๑ โครงการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลโครงการ จำ นวน ๑ โครงการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
Calendar