จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2566

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผู้ช่วยโครงการในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาสถานีเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคฯ

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผู้ช่วยโครงการในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาสถานีเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar