จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2566

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี LED TV แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ
Calendar