จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2566

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้วัฒนธรรม ชิมอาหารถิ่น Road Show ภายใต้กิจกรรมสร้างการรับรู้และ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้วัฒนธรรม ชิมอาหารถิ่น (Road Show) ภายใต้กิจกรรมสร้างการรับรู้และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar