จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2566

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องยาจำลอง

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องยาจำลอง

คณะเภสัชศาสตร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ
Calendar