จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2566

    ประกาศผู้่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2

   ผู้ประกาศข่าว ผ่องพรรณ วงษะดี

เอกสารแนบ
Calendar