จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2566

    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2556

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2556)

เอกสารแนบ
Calendar