จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2566

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ

เรื่อง 
ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารชั้น 2 อาคาร 10 ปี เภสัชศาสตร์บูรพา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

เอกสารแนบ
Calendar