จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2566

    ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

   ผู้ประกาศข่าว สุดาพิม สาระกุล

 

ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

ด้วยสำนักงานหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ

ของโครงการหอพักเทา-ทอง

รายละเอียด

 
Calendar