จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2566

    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนวัตกรรมอาหาร ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนวัตกรรมอาหาร ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศประกวดราคา ดังเอกสารแนบ

เอกสารประกวดราคา ดังเอกสารแนบ

BQO ดังเอกสารแนบ

BOQ (excel) ดังเอกสารแนบ

แบบรูปรายการละเอียด ดังเอกสารแนบ

รายการประกอบแบบ ดังเอกสารแนบ

ขอบเขตของงาน ดังเอกสารแนบ

แบบ บก.01 ดังเอกสารแนบ
Calendar