จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2566

    ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์เพื่อการจำลองการทำงานระหว่างเครื่องจักร 1 ชุด

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์เพื่อการจำลองการทำงานระหว่างเครื่องจักร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังเอกสารแนบ
Calendar