จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2566

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ
Calendar