จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2566

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว พรรณราย เจริญแพทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
Calendar