จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2566

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar