จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2566

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar